Aanleveren van bestanden

Uw bestanden ontvangen we bij voorkeur digitaal, per e-mail.

Onze drukkerij werkt bij voorkeur met EPS bestanden. Het maximale drukformaat is 25 mm doorsnede. Mocht het te versturen bestand groter zijn dan 5 MB, dan raden wij u aan het ‘in te pakken’ met een programma als Winzip. Eventueel kunt u het op cd zetten en per post versturen naar ons adres.