Copyright

De auteursrechten, eigendomsrechten en illustraties alsmede ander beschermd materiaal op onze website berusten bij Dcwingolf. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze website. Framing van de website is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Hyperlinking is wel toegestaan mits  Dcwingolf vooraf op de hoogte wordt gesteld en de Hyperlinking heeft  goedgekeurd.